4. nov, 2014

Liberation Route Europe (2): de Betuwe werd een Manneneiland

De Liberation Route Europe komt op haar website www.liberationroute.nl met tal van verzinsels, onder meer over de Betuwe. De Betuwe werd na september 1944 het ‘manneneiland’ genoemd. Vrouwen en kinderen waren geëvacueerd, het land was omgeven door water en duizenden mannen waren bij hun land en vee gebleven. In december 1944 weigerden nog vierduizend mannen hun vee en andere bezittingen achter te laten.

Die mannen hadden echter niets te beslissen. De geallieerden hadden op kaarten duidelijk gezien dat de Betuwe een eiland is omgeven door grote rivieren. Met ‘the island’ doelden ze op het geallieerde Over-Betuwse bruggenhoofd dat bestaan heeft van eind september 1944 tot 3 april 1945. Uit dat bruggenhoofd moest de burgerbevolking in oktober en november in fasen evacueren. Zaterdag 2 december 1944 bliezen Duitsers om 17.00 uur de Rijndijk bij Elden op. Weldra stond een groot deel van de Betuwe onder water. Het ‘manneneiland’ ontstond in december 1944 in Lent, Oosterhout en Ressen. De Canadese bevelhebber gelastte 24 december de totale evacuatie van het Over-Betuwse bruggenhoofd. Aanvankelijk mochten circa drieduizend mannen achterblijven in Lent en omgeving. Tussen 26 december en 6 januari 1945 moesten ruim tweeduizend van hen alsnog evacueren. Bijna duizend mannen mochten achterblijven voor het verrichten van landbouwwerkzaamheden en verzorgen van de veestapel. Niet de Betuwe, maar Lent en omgeving vormde het ‘manneneiland’ tot mei 1945. (Foto: Hen Bollen en Herman Jansen, Het manneneiland, p. 118).

achterblijven voor het verrichten van landbouwwerkzaamheden en verzorgen van de veestapel. Niet de Betuwe, maar Lent en omgeving vormde het ‘manneneiland’ tot mei 1945 (foto).

Maandag 16 maart 2015 is bij landwinkel De Woerdt in Ressen luisterplek 49 van de Liberation Route  in gebruik genomen. En ja hoor, de Betuwe wordt nog steeds ‘manneneiland’ genoemd. Het blijkt erg moeilijk de juiste historische informatie te bieden.