11. nov, 2014

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Het in 2009 geopende Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp heeft een duidelijke en overzichtelijke nieuwe website www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl. Deze bevat uitgebreide informatie over de slag om de Westerschelde (foto) en het in mei 2015 te openen Bevrijdingspark Zeeland over de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII). De site bevat een databank WOII van omgekomen burgers en gesneuvelde militairen in Zeeland tijdens WOII. Opgenomen zijn ook de herdenkings- en bevrijdingsactiviteiten in 2014. 

Het museum benadrukt dat twee historische gebeurtenissen ‘van beslissende betekenis’ waren voor het einde van nazi-Duitsland. De eerste was de geallieerde landing op de kusten van Normandië en de daaropvolgende opmars door Frankrijk en België. De tweede was de strijd om de Westerschelde (slag om de Schelde) waarna de geallieerden de haven van Antwerpen in gebruik konden nemen. De zuivering van Zeeland was vertraagd door de ‘grotendeels mislukte operatie Market Garden’. 

De omgeving van het Bevrijdingsmuseum Zeeland zou overigens een ideale vestigingsplaats zijn voor het Nationaal Vrijheidsmuseum WOII.