26. aug, 2015

Defensie 5 mei niet meer naar Wageningen

De Nederlandse landmacht moet snijden in het budget voor reservisten. Dit betekent onder meer geen deelname meer aan de bijeenkomst op 5 mei in Wageningen.

Organisatoren daar houden halsstarrig vast aan de geschiedvervalsing van een Duitse capitulatie in hotel De Wereld op 5 mei 1945. 

In werkelijkheid capituleerden ook de Duitse troepen in Nederland 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide tegenover veldmaarschalk Montgomery (foto). Deze capitulatie trad 5 mei 1945 om 08.00 uur in werking; ook in Nederland.

Ter implementatie van deze capitulatie moest de Duitse bevelhebber in Nederland in Wageningen bevelen tekenen. Die betroffen onder meer inlevering van voertuigen en verzameling van Duitse troepen in concentratiegebieden voor ontwapening en terugtocht naar Duitsland.