12 tot 14 april 1945 Arnhem gezuiverd door Britse 49th (West Riding) Infantry Division

Van 12 tot 14 april 1945 zuiverden Britten Arnhem. Dit was geen 'Tweede Slag om Arnhem', zoals velen ten onrechte beweren. Zo'n herdenking is een voorbeeld van een herdenking waarbij men niet weet wat men herdenkt. Het gaat kennelijk om beleven en ervaren. Enige kennis van de historische achtergrondinformatie is blijkbaar niet van belang. 'Slag om Arnhem' is een geschiedvervalsing. Lichtbewapende luchtlandingstroepen kunnen nou eenmaal geen slag leveren met een zwaarbewapende tegenstander. Bovendien was Arnhem geen aanvalsdoel. Het doel van de Bitse luchtlandingstroepen was de vorming van een bruggenhoofd tussen de Westerbouwing en de spoorbrug bij Westervoort met ten minste één oeververbinding. Dat doel was voor hen een brug te ver. Ook een tweede slag om Arnhem is een mythe of een geschiedvervalsing evenals de bewering dat de geallieerden die de IJssel overstaken uit Emmerich kwamen. Bovendien werd daarmee de bevrijding van het noorden van Nederland niet in gang gezet. Die bevrijding was zelfs geen doel. Voorts werd in Westervoort 12 april de 'tweede slag om Arnhem' niet ingezet.

Het Eerste Canadese Leger had twee taken: zorgen voor dekking van de linkerflank van het Britse Tweede Leger en opening en veiligstelling van een bevoorradings- en verbindingsroute van Eindhoven over Arnhem naar het noorden en noordoosten. Daarvoor was sinds eind maart/begin april zuivering van Oost-Nederland ten noorden van de Waal van Duitse troepen noodzakelijk. Zuivering van Arnhem was een onderdeel van de zuivering van de Veluwe.

Een mythe is ‘de tweede verwoestende slag om Arnhem’ van 12 tot 14 april 1945. Circa duizend oudere mannen van de 346ste infanteriedivisie verdedigden de stad. Sommigen hielden in de ENKA-fabriek een dag stand. Tot een slag om de stad kwam het niet, laat staan tot een verwoestende slag. Arnhem was opnieuw geen doel, maar viel onder de zuivering van de Veluwe. Arnhem is van 12 tot 14 april 1945 gezuiverd door de Britse 49th (West Riding) Infantry Division. Deze Polar Bears onder generaal-majoor Stuart Rawlins hadden ruim vier maanden doorgebracht in het Over-Betuwse bruggenhoofd. Ze hadden met hulp van Canadese tanks en artillerie 2 en 3 april 1945 de Duitse bruggenhoofden Doornenburg, Angeren, Huissen en Elden opgeruimd (operatie Destroyer). Canadezen hadden het westelijke deel van de Over-Betuwe gezuiverd, voornamelijk Driel, Heteren en Randwijk. De Britten waren na 3 april het Pannerdensch kanaal overgestoken naar de Liemers en 12 en 13 april de IJssel in de richting van Arnhem (operatie Anger). De 1st Canadian Infantry Division was over Emmerich naar de IJssel getrokken om de IJsselverdediging tussen Zutphen en Deventer in de rug aan te vallen. Die divisie stak 11 april de IJssel bij Gorssel (operatie Cannonshot) over. Beide IJsseloversteken moesten gecoördineerd vrijwel gelijktijdig plaatsvinden. Met de 5th Canadian Armoured Division zuiverden Britse en Canadese infanteristen de Veluwe (operatie Cleanser). De Veluwe is dus gezuiverd door de 1ste Canadese Infanteriedivisie komend vanuit de Achterhoek en de andere twee divisies uit de Over-Betuwe.  

De Gelderlander Regio 7 maart 2017 Arnhem, aan vooravond van veranderingen ...

Foto: 26 januari 2017. 'De camera hangt bijna recht boven de John Frostbrug, Arnhems bekendste monument'.

'Arnhem zal altijd de stad blijven van de 'brug te ver', de plek waar in september 1944 Operation Market Garden mislukte', aldus De Gelderlander. 'De stad had de springplank moeten worden naar de bevrijding van Europa, maar de geallieerden bleven steken aan de zuidkant van de Nederrijn.'

Deze tekst behoeft een aantal correcties. 

1. De Rijnbrug was geen brug te ver. Voor Montgomery was operatie Market Garden een brug te  ver. Voor de grondtroepen binnen grondoperatie Garden was de vorming van een bruggenhoofd tussen Arnhem en Nunspeet (het IJsselmeer) met diepe uitlopers over de IJssel bij Zwolle, Deventer en Zutphen - het strategische doel van die operatie - een brug te ver. Voor de 1ste Britse Luchtlandingsdivisie was het einddoel vorming van een bruggenhoofd tussen de Westerbouwing en de spoorbrug bij Westervoort met daarin opgenomen ten minste één van de drie bruggen bij Arnhem een brug te ver.

2. Bruggenhoofdoperatie Market Garden mislukte niet in Arnhem, maar 21 september 1944 ten zuiden van Elst. De Britse Irish Guards liepen daar vast op een Duits afweerscherm.

3. De stad had niet de springplank moeten worden voor de bevrijding van Europa. Het bruggenhoofd op de Veluwe had als uitvalsbasis moeten dienen  voor een opmars in oostelijke richting Duitsland in; eerst naar het Ruhrgebied en dan door de Noordduitse laagvlakte naar Berlijn. Doel van de geallieerden was niet de bevrijding van Europa, maar de overwinning op Nazi-Duitsland. Daarom vieren ze nog steeds Victory in Europe-Day (8 mei).

4. De geallieerden bleven niet steken ten zuiden van de Neder-Rijn. Montgomery kreeg al 22 september 1944 toestemming van opperbevelhebber Eisenhower voor de uitvoering van bruggenhoofdoperatie Gatwick gericht op de vorming van bruggenhoofden over de Rijn bij Wesel en Keulen.