Herdenken voor de vorm - zonder (juiste) inhoud

Generaal Dwight D. Eisenhower, 5 juni 1944. Het doel van de geallieerde strijd is de volledige overwinning. We will accept nothing less than full Victory.

Vaak vinden herdenkingen plaats zonder dat er werkelijk iemand of  iets wordt herdacht of waarbij  een onjuiste inhoud of mythe wordt herdacht. Het lijkt meer te gaan om herdenken en publiek dan om wie of wat herdacht wordt; meestal door figuren die het zo nauw nemen met historische juistheid. Sommigen willen een activiteit en bedenken daar een reden bij.

5 mei

5 mei Bevrijdingsdag is een nationale feestdag. Velen herdenken een vervalste 'capitulatie' in Wageningen. In werkelijkheid trad op 5 mei 1945 om 08.00 uur het Document van Overgave van 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide in werking. De Duitsers in ons land, noordwest-Duitsland en Denemarken  hadden zich op 4 mei onvoorwaardelijk overgegeven en staakten alle vijandelijkheden. Nederland was op dat tijdstip vrij.

Wageningen herdenkt op 5 mei een zogenaamde 'capitulatie' in die stad en noemt de daar getekende (uitvoerings)bevelen of 'Bevelen aan Duitse bevelhebbers die zich hebben overgeven' (Orders to German Commanders on Surrender) bewust abusievelijk 'capitulatieakte' of 'capitulatievoorwaarden'. Wageningen wil op basis van leugens, prietpraat, onzin of een geschiedvervalsing 'Stad der Bevrijding' blijven. Het gaat immers om het aantal bezoekers. De Britse veldmaarschalk Montgomery accepteerde echter op 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide van het Oberkommando der Wehrmacht  (OKW) de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse troepen in Nederland, noordwest-Duitsland en Denemarken. Het Document van Overgave trad op 5 mei 1945 om 08.00 uur in werking. Voor Nederland was de oorlog afgelopen. Nederland was vrij. De later in Wageningen getekende bevelen dienden slechts ter implementatie van dit Document van Overgave. De Duitse bevelhebber Blaskowitz moest gedetailleerde militaire informatie verstrekken. Zijn troepen moesten naar concentratiegebieden voor ontwapening en terug naar Duitsland. Simpel, maar Wageningen heeft er veel onzin bij verzonnen. Schandelijk.

6 juni

Herdenking van operatie Overlord, D-Day  (Beslissingsdag) of de geallieerde landingen in Normandië op dinsdag 6 juni 1944. Doel was niet de bevrijding van West-Europa of Europa, zoals velen zonder enige of voldoende kennis beweren.  Het werkelijke doel was ´niets minder dan de volledige overwinning´ op Nazi-Duitsland, zoal in januari 1943 afgesproken tijdens de conferentie in Casablanca. 'Nothing less than full Victory' (zie afbeelding). Duitsland kon kiezen tussen een onvoorwaardelijke capitulatie of totale vernietiging. Het middel voor de geallieerden was immers vernietiging van Duitsland (o.a. met bombardementen op steden) en de Duitse strijdkrachten, eerst ten westen en vervolgens ten oosten van de Rijn. Er waren twee geallieerde aanvalsrichtingen, een ten noorden en een ten zuiden van de Ardennen. In september 1944 werd de noordelijke aanvalsrichting de hoofdaanvalsrichting; op 25 maart 1945 de zuidelijke en mocht Montgomery's noordelijke legergroep na de blunder met de binnen vier dagen volledig mislukte bruggenhoofdoperatie Market Garden de linkerflank van de Amerikaanse legergroep (Bradley) beschermen. De geallieerde strategie was en bleef die van een breed front van de Noordzee tot Bazel. 

Daarom vieren de westerse geallieerden op 8 mei Victory in Europe-Day (VE-Day). Op 8 mei 1945 trad de op 7 mei 1945 in Reims door Generaloberst Alfred Jodl getekende Act of Military Surrender in werking. Alle Duitse gewapende strijdkrachten staakten op alle fronten de strijd. De geallieerde overwinningslegers hielden ook overwinningsparades, geen bevrijdingsparades.

Liberation Route Europe (LRE) herdenkt (een deel van) de niet bestaande 'bevrijdingsroute', zelfs in Duitsland waar men de geallieerden beschouwde als overwinnaars, veroveraars en bezetters. Dit begrijpt ook het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek niet. Bewoners van door geallieerde militairen gezuiverd gebied in Frankrijk, België en Nederland zagen deze militairen meestal als bevrijders.

De Nederlandse Stichting Peace de Resistance (https://www.libertyconcert.org/nl/liberty-concerts-0) wilde in samenwerking met LRE en de Stichting  75 jaar Vrijheid met financiële ondersteuning van het Vfonds op 6 juni 2019 een groots Vrijheidsconcert verzorgen op Sword Beach in Frankrijk. Ter viering van de bevrijding van Europa en de strijd voor de vrede. Deze organisaties hebben dus niets begrepen van de geallieerde strijd gericht op de 'volledige overwinning' op Nazi-Duitsland zonder vredesonderhandelingen. Ze behoren een overwinningsconcert te verzorgen op 8 mei in Reims. De Stichting wil echter  een Liberty Concert op 8 mei 2020 in Berlijn, 75 jaar na wat de stichting abusievelijk het ondertekenen van een verdrag door de geallieerden noemt dat een einde maakte aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. Nonsens en geschiedvervalsing. Waartoe onkunde leiden kan. De geallieerden ratificeerden op 8 mei 1945 in Berlijn de Act of Military Surrender van 7 mei in Reims die op 8 mei in werking trad (Victory in Europe Day). Eind juli 2018 hebben de organisatoren het Vrijheidsconcert op Sword Beach terecht geannuleerd na kritiek van Britse oorlogsveteranen.

7 - 21 september

Nationale herdenking van bruggenhoofdoperatie Market Garden is onzin.

In Arnhem herdenkt Bridge to Liberation Experience in september 2018 weer de mythe slag om Arnhem. Experience beoogt beleving van die gefingeerde slag. De Rijnbrug bij Arnhem was echter geen Brug naar Bevrijding, ook de noordelijke toegangsweg naar de brug niet. Deze beleving is dus op drie mythen gebaseerd. Het doel van operatie Market Garden was de vestiging van een bruggenhoofd tussen Arnhem en Nunspeet met diepe uitlopers over de IJssel. Tactische doelen waren het afsnijden van de Duitse troepen met hun lanceerbases voor V2-raketten in het westen van Nederland. Overigens was Kate ter Horst niet de Engel van Arnhem, maar de Engel van Oosterbeek. Ze had helemaal geen tijd om naar Arnhem te gaan. Britten dachten dat het hele gebied Arnhem heette.

In 2019 wil Bridge to Liberation Experience aandacht besteden aan drie personen (o.a. een Engelse (Britse?) majoor op ???? en bij de brug. Duidelijk is dat deze club het niet zo nauw neemt met historische juistheid en geen verschil weet tussen de brug en de noordelijke toegangsweg naar de brug.

Op 28 juni 2018 vertelde burgemeester Marcouch bij de presentatie van het programma van Bridge to Liberation over persoonlijke betrokkenheid bij de (mythe) slag om Arnhem. Toch kon ook hij net als het Airborne Museum in Oosterbeek niet aangeven welke strijd was uitgegroeid tot een slag met het doel Arnhem in te nemen en gelooft hij dus deze mythe nog. Op basis van onzin, mythen, onkunde, geschiedvervalsing, het zien van de achterhaalde, verouderde en gemythologiseerde film A Bridge Too Far en het lezen van eveneens achterhaalde en zeer verouderde literatuur (Antony Beevor, De Slag om Arnhem) bepleitte hij een nationale herdenking van operatie Market Garden. Waarom? 'De burgemeester gelooft nog dat het doel van operatie Market Garden de bevrijding van Nederland was (nonsens!). De geallieerde operatie en de daaropvolgende verloren Slag om Arnhem hadden daardoor grote gevolgen voor de rest van Nederland', aldus een duidelijk historisch zeer slecht onderlegde burgemeester van Arnhem. Schande. De strijd ten noorden van de Neder-Rijn maakte wel degelijk deel uit van operatie Market Garden, in het bijzonder van luchtlandingsoperatie Market. Volgens deze burgemeester moesten door de mislukking van operatie Market Garden grote delen van Nederland langer wachten op bevrijding en een hongerwinter doormaken. Totale nonsens. Net als een offensief bij de Rijnbrug waar Britten uitsluitend defensieve posities in achttien gebouwen hadden ingenomen. Bruggenhoofdoperatie Market Garden was geen bevrijdingsoperatie gericht op de bevrijding van Nederland. Op basis van een armetierige geschiedvervalsing moet operatie Market Garden een nationale herdenking worden. Kennelijk heeft burgemeester Marcouch nog nooit gehoord van bruggenhoofdoperatie Market Garden in zuidoost-Nederland waarvan luchtlandingsoperatie Market binnen twee dagen was mislukt ten noorden van de Neder-Rijn en grondoperatie Garden binnen vier dagen ten zuiden van Elst was mislukt en met de rest van Nederland niets te maken had. Hij kan over geschiedenis beter zijn mond houden.

Ook in Nijmegen en omgeving bestaat over operatie Market Garden een sterk gemythologiseerd verhaal. De belangrijkste mythen daarin zijn slag om Nijmegen, bevrijders, bevrijdingslegers, bevrijding van Nijmegen, bevrijding van Nederland en Europa en doorstoten naar Duitsland als doelen van operatie Market Garden, geallieerden die gevallen zijn voor onze vrijheid, verovering van Nijmegen, de Waaloversteek met tijdens de oversteek 48 gesneuvelden in Nijmegen die direct tot de bevrijding van Nijmegen leidde (De Gelderlander; Sunset March) en Nijmegen lag in de frontlinie en was frontstad (De Gelderlander). In werkelijkheid was Nijmegen geen doel; zuiverden geallieerde troepen delen van de stad voorafgaand aan de inname van de zuidelijke toegangsweg naar de bruggen, sneuvelden twintig militairen tijdens de Waaloversteek en lag de frontlinie in de Over-Betuwe. Daar, in Lent en Oosterhout (gem. Elst), sneuvelden ook de meeste militairen die de Waal waren overgestoken. De omgekomen militairen sneuvelden niet voor 'onze vrijheid', maar voor de overwinning op Nazi-Duitsland.

Het Vfonds beweert bij monde van directeur Michiel van Hattem dat in Nijmegen in 1945 'ongelooflijk hard door alle geallieerden is gevochten voor onze vrijheid met heel veel slachtoffers'. De Vierdaagse is een goed middel om deze strijd te herdenken. Allemaal onzin en grote schande voor zo'n club.

14 t/m 22 september 2019: Stichting Operatie Market Garden wil in 2019 deze bruggenhoofdoperatie herdenken met een rit van oude legervoertuigen van Leopoldsburg naar Nijmegen. En wat herdenken ze? Na bijna 75 jaar weten deze stichting nog steeds niet wat het doel van operatie Market Garden was. In ieder geval niet: bevrijding van Nederland. 

22 september 2018: Scholieren van het Dorenweerd College in Doorwerth eren met een parachutesprong boven de Ginkelse heide bevrijders (zonder aan te geven wie welk gebied als bevrijd heeft ervaren) en herdenken de mythen slag om Arnhem en dat de hele 1ste Britse Luchtlandingsdivisie de brug over de Neder-Rijn moest veroveren (uitsluitend het 2de bataljon). Nota bene onder leiding van hun docenten geschiedenis. Triest.

Nogmaals voor de duidelijkheid: het doel van de geallieerden was ´niets minder dan de volledige overwinning´ op Nazi-Duitsland. De geallieerde gesneuvelde militairen zijn dan ook gevallen voor deze overwinning, niet voor onze vrijheid.

75ste herdenking van WOII in gevaar.

De Gelderlander, 14 juni 2018.

De 75ste herdenking van operatie Market Garden in 2019 dreigt in gevaar te komen. De provincie Gelderland moet volgens de organisatoren tijdig met geld over de brug komen, zelfs zonder dat de provincie de programma's heeft gezien en beoordeeld. Het betreft de programma's van het Airborne Museum, de stichting Airborne Herdenkingen, de Stichting Bridge to Liberation en herdenkingsorganisaties in Nijmegen en omgeving.

In Arnhem herdenkt onder meer Bridge to Liberation Experience in september de mythe van een slag om Arnhem. Experience beoogt beleving van die gefingeerde slag. De Rijnbrug bij Arnhem was bovendien geen Brug naar Bevrijding. Deze beleving is dus op twee mythen gebaseerd. Het doel van operatie Market Garden was immers de vestiging van een bruggenhoofd tussen Arnhem en Nunspeet met diepe uitlopers over de IJssel. Tactische doelen waren het afsnijden van de Duitse troepen met hun lanceerbases voor V2-raketten in het westen van Nederland. Meer niet!