75ste herdenking van WOII in gevaar.

De Gelderlander, 14 juni 2018.

De 75ste herdenking van operatie Market Garden in 2019 dreigt in gevaar te komen. De provincie Gelderland moet volgens de organisatoren tijdig met geld over de brug komen, zelfs zonder dat de provincie de programma's heeft gezien en beoordeeld. Het betreft de programma's van het Airborne Museum, de stichting Airborne Herdenkingen, de Stichting Bridge to Liberation en herdenkingsorganisaties in Nijmegen en omgeving.

In Arnhem herdenkt onder meer Bridge to Liberation Experience in september de mythe van een slag om Arnhem. Experience beoogt beleving van die gefingeerde slag. De Rijnbrug bij Arnhem was bovendien geen Brug naar Bevrijding. Deze beleving is dus op twee mythen gebaseerd. Het doel van operatie Market Garden was immers de vestiging van een bruggenhoofd tussen Arnhem en Nunspeet met diepe uitlopers over de IJssel. Tactische doelen waren het afsnijden van de Duitse troepen met hun lanceerbases voor V2-raketten in het westen van Nederland. Meer niet!

Herdenken voor de vorm - zonder inhoud

Vaak vinden herdenkingen plaats zonder dat er werkelijk iets wordt herdacht of waarbij  een onjuiste inhoud of mythe wordt herdacht.

5 mei

5 mei Bevrijdingsdag is een nationale feestdag. Velen herdenken een verzonnen 'capitulatie' in Wageningen. In werkelijkheid trad op 5 mei 1945 om 08.00 uur het Document van Overgave van 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide in werking. De Duitsers in ons land, noordwest-Duitsland en Denemarken  hadden zich op 4 mei onvoorwaardelijk overgegeven en staakten alle vijandelijkheden. Nederland was vrij.

Wageningen herdenkt op 5 mei een zogenaamde 'capitulatie' in die stad en noemt de daar getekende (uitvoerings)bevelen of 'Bevelen aan Duitse bevelhebbers die zich hebben overgeven' (Orders to Germnan Commanders on Surrender) abusievelijk 'capitulatieakte' of 'capitulatievoorwaarden'.  De Britse veldmaarschalk Montgomery accepteerde echter op 4 mei 1945 op de Lüneburger Heide de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse troepen in Nederland, noordwest-Duitsland en Denemarken. Het Document van Overgave trad op 5 mei 1945 om 08.00 uur in werking. Voor Nederland was de oorlog afgelopen. Nederland was vrij. De later in Wageningen getekende bevelen dienden slechts ter implementatie van dit Document van Overgave. De Duitse bevelhebber Blaskowitz moest gedetailleerde militaire informatie verstrekken. Zijn troepen moesten naar concentratiegebieden voor ontwapening en terug naar Duitsland.

6 juni

Herdenking van operatie Overlord, D-Day  (Beslissingsdag) of de geallieerde landingen in Normandië op dinsdag 6 juni 1944. Het doel was niet de bevrijding van West-Europa, maar de volledige overwinning op Nazi-Duitsland. 'Nothing less than full Victory' (zie afbeelding).

Daarom vieren de westerse geallieerden op 8 mei Victory in Europe-Day (VE-Day). Op 8 mei 1945 trad de op 7 mei 1945 in Reims door Generaloberst Alfred Jodl getekende Act of Military Surrender in werking. Alle Duitse gewapende strijdkrachten staakten op alle fronten de strijd.

Liberation Route Europe herdenkt (een deel van) de niet bestaande 'bevrijdingsroute', zelfs in Duitsland waar men de geallieerden beschouwde als overwinnaars, veroveraars en bezetters.

17 - 21 september

In Arnhem herdenkt Bridge to Liberation Experience in september 2018 de mythe van een slag om Arnhem. Experience beoogt beleving van die gefingeerde slag. De Rijnbrug bij Arnhem was echter geen Brug naar Bevrijding. Deze beleving is dus op twee mythen gebaseerd. Het doel van operatie Market Garden was de vestiging van een bruggenhoofd tussen Arnhem en Nunspeet met diepe uitlopers over de IJssel. Tactische doelen waren het afsnijden van de Duitse troepen met hun lanceerbases voor V2-raketten in het westen van Nederland.