Jan Brouwer, Wageningen geen Stad der Bevrijding

Wageningen 1945

Het door Eric Wijnacker geschreven artikel ‘Wageningen, veel meer dan de stad van de bevrijding’ bevat een aantal storende historische onjuistheden. Wageningen is geen Stad der Bevrijding; de Duitse troepen in Nederland stemden daar op 5 mei 1945 niet in met de capitulatie en de Duitsers (konden niet capituleren!) capituleerden die dag niet mondeling in hotel  De Wereld. Uiteraard moet Hollandsche Rivièra Gelderse of Nederlandse Rivièra zijn.

In werkelijkheid capituleerden de Duitse troepen in Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken  op 4 mei 1945 om 18.30 uur op de Lűneburger Heide en trad het Document van Overgave op 5 mei 1945 om 08.00 uur in werking. Nederland was vrij.

De Duitse bevelhebber in Nederland, Generaloberst J. Blaskowitz erkende op bevel van Generalfeldmarschall Keitel en zijn Legergroepbevelhebber Ernst Busch het Document van Overgave en stemde in met voorlezing door de Canadese luitenant-generaal Foulkes van de Orders to German Commanders on Surrender (Bevelen aan gecapituleerde Duitse bevelhebbers) ter implementatie van het Document van Overgave. Daarna  ondertekende hij om 16.30 uur ‘onmiddellijk en zonder commentaar’ die bevelen tot verstrekking van veel gedetailleerde militaire informatie, hetgeen hij desgevraagd de volgende dag mocht doen in de aula.