dr. Jan Brouwer, Dagblad de Gelderlander tobt nog steeds met geografische en historische informatie.

Enkele kanttekeningen bij het gebruik van geografische en historische informatie door dagblad de Gelderlander, editie Betuwe en Rivierenland. Betuwe is een landstreek en krijgt dus een lidwoord, in dit geval ‘de’.  De Betuwe omvat niet de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, maar sinds de Landbrief van 1327 uitgevaardigd door graaf Reinald van Gelre, de landstreken de Over-Betuwe, de Neder-Betuwe en de Tielerwaard. De Over-Betuwe omvat de gemeenten Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem-Zuid (o.a. Malburgen en Elden) en Nijmegen-Noord (o.a. Lent). In de Betuwe liggen twee spoorlijnen: sinds 1882/1885 de Betuwelijn voor personenvervoer en sinds 2007 de Betuweroute voor goederenvervoer. De Gelderlander gebruikt beide benamingen abusievelijk als synoniemen. Het dagblad kent ook het verschil niet tussen buurtschappen en buurschappen. Een buurtschap is te omschrijven als  enige bij elkaar staande woningen en is dus zichtbaar. Een buurschap is dat niet. Buurschap slaat op betrekkingen tussen buren en buurschap houden op goede omgang met buren. Deze zeer beperkte omschrijving doet geen recht aan een buurschap als een plattelandsorganisatie met waterstaatkundige, bestuurlijke en rechterlijke bevoegdheden. Buurschap verwijst naar samenwerking van (na)buren  (boeren), de inwoners van een buurschap. Rond het dorp Elst in de Over-Betuwe lagen tot de tweede helft van de twintigste eeuw negen oude  buurschappen. De gemeente Arnhem annexeerde 1 maart 1966 Elden, Meinerswijk en De Praets en 1 januari 1974 gebied ten zuiden van het dorp Elden. Daaronder vielen het westelijke deel van de buurschap De Laar en het noordelijke deel van de buurschap Rijkerswoerd. Het kerspel of kerkdorp Elst is ontstaan uit de buurschap Elsterdorpsbuurt. De dorpskern lag op een kruising van wegen bij de Bataafse cultusplaats, later de kerk met een kerkhof en enkele gebouwen. Om de Elsterdorpsbuurt lagen de buurschappen De Laar, Rijkerswoerd, Aam, Bredelaar, Merm, Reeth, Eimeren, Lienden en Hollanderbroek.