dr. Jan Brouwer: de Aam - de Westeraam


Het woord ‘’Aam’’ of ‘’Ambe’’ betekent water of waterloop. De Aamse stroomgordel was een zijrivier van de Rijn die in de onbedijkte delta stroomde van Haalderen langs Elst naar Driel door de westzijde van het huidige Schuytgraaf langs 't Vlot (veelzeggend). Huys Aam of Ambe was in  de Romeinse tijd en de Middeleeuwen een centraal gelegen belangrijk centrum. Het huis stond waarschijnlijk aan de huidige Nieuwe Aamsestraat tegenover de huidige Lingestraat. Ooster Aam omvatte de Bredelaar, Heuvel en Bergerden. Westelijk van buurschap Wester Aam – nu Aam – lag al in  de negentiende eeuw T-boerderij of Huize Wester Aam van de familie Breunissen. Tegenwoordig heet deze voormalige veeboerderij Westeraam. Sinds 2011 heeft huize Westeraam een zorgfunctie (Thomashuis voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperkingen en Herbergier voor vijftien mensen met dementie). De VINEX-woonwijk Westeraam is gebouwd op voormalige gronden van deze boerderij. Vandaar de naam Westeraam.


Scholengemeenschap Het Westeraam vmbo heeft bij de naamkeuze onvoldoende of geen oog gehad voor ‘’Aam’’ als naam van een waterloop. Een bestuur van buiten de gemeente laat een schoolgebouw bouwen zonder enige belangstelling voor de omgeving, de geografie en de historie van het gebied. Rivieren worden immers geschreven met het lidwoord ‘de’, zoals de Neder-Rijn, de Waal, de IJssel en de Aam. "Het Westeraam" – juist is dus De Westeraam - vmbo is onderdeel van De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam die scholen omvat in Arnhem, de Liemers en Overbetuwe. Die groep is kennelijk niet geïnteresseerd in Elst of de wijk waarin de school staat. Geen echte Elster school dus en met een bedenkelijk niveau. Opmerkelijk is dat ook inwoners van Westeraam abusievelijk spreken over het Westeraam in plaats van gewoon Westeraam. Die denken nog dat een schoolbestuur dat wel zal weten. Dit schoolbestuur niet. Dat leeft en kijkt slechts binnen en niet buiten de muren van de school. Die zal dan ook weinig aandacht besteden aan stroomruggronden en komgronden, schutgraven, pijpen, zegen en weteringen; de achtergrond van straatnamen die verwijzen naar de Romeinse tijd, het Polderdistrict Over-Betuwe of  de frontlijn tussen geallieerde en Duitse troepen van 25 september 1944 tot 2 april 1945: het kanaal de Linge.


Reactie: "Voor de buurt, de ouders, leerlingen, personeel en samenwerkende instanties is Het Westeraam bekend en zijn we eraan gewend."


Dat is het niveau van het onderwijs daar: we zijn  aan de fout gewend en laten die dus maar staan.

Deel deze pagina